Hidtil har søgefrekvensen været 346 MHz – men vi har desværre konstateret at flere TV apparater har svært ved at finde alle kanaler ved brug af denne frekvens.

Ligeledes ændres QAM modulation fra 64 til 256.

Det er dog vigtigt og understrege at man IKKE behøver at udføre indstillingen igen hvis man allerede har fået TV’et indstillet.

Der kan være behov for det ved evt. senere programomlægning, men ikke nu!

Fremover skal TV indstilling udføres med følgende parametre:

Netværks ID = 0

Frekvens = 378 MHz  (378000)

Symbolrate = 6900

QAM modulation = 256